Profilbyte

Elevens val – profilbyte till höstterminen 2017 (öppet 08.05.2017 kl 8.00 - 14.05.2017 kl 12:00)

Här kan du byta din nuvarande profil. Du kommer att välja två profiler om du inte skulle få en plats i ditt första val. 

Observera: Ditt andra val får inte vara samma profil som du vill välja som första val -  dock kan det vara din nuvarande profil. Alla frågor är obligatoriska. Var noga med att skriva in rätt uppgifter!

Alla som har ämnesfördjupning i nuv. åk 6 MÅSTE välja en annan profil då profilen inte längre finns  i åk 6 och 7.

Ridsporten finns bara kvar i åk 6 och 7, dvs alla i nuv. åk 8 som har ridsport MÅSTE välja annan profil. 

Information om ditt byte kommer du att få från din mentor innan terminsslut.


Klick på rätt länk till din årskurs nedan och fyll i formuläret (Exempelformulär)

Profilbyte kommande  åk 7 (nuvarande åk6)

Profilbyte kommande  åk 8 (nuvarande åk7)

Profilbyte kommande  åk9 (nuvarande åk8)
 

6 maj 2017