Skolförsäkring

Elever i grundskolan omfattas av en olycksfallsförsäkring som kommunen tecknat för samtliga skolbarn. Om du har några frågor om försäkringar kan du kontakta Lars Johansson eller Marja-Lena Andersson som arbetar inom Uppsala kommun:

Lars Johansson, försäkringshandläggare, tel. 727 10 09 ,
e-post: lars.johansson2@uppsala.se
Marja-Lena Andersson, teknisk assistent, tel. 727 44 13,
e-post: marja-lena.andersson@uppsala.se

Kommunen har nu bytt försäkringsbolag när det gäller den kommunala olycksfallsförsäkringen.Vår kontakt är nu Crawford & Co, tel 08-514 200 00 eller olycksfall@crawco.se

 

Nedan följer länkar till företaget Crawford & Co och blanketten för skadeanmälan:

Läs om Crawford & Co via följande länk: olycksfall@crawco.se 

Gå till sidan för blanketter och ladda ner skadeanmälan

Uppdaterad: