Skolledning och administration

Rektor
Patrik Lundh
Biträdande rektor
Lotta Ponterius
Skoladministratör
Pernilla Alm
4 april 2017