Ordningsregler Björkvallsskolan 2018/19

På Björkvallsskolan arbetar vi, elever och personal, tillsammans för att skapa en trygg skola med en god lärandemiljö. Ordningsreglerna gäller alla som är verksamma inom skolan, såväl ungdomar som vuxna, och hjälper oss att visa hänsyn för varandra.

På vår skola

 • Utsätter vi inte någon för kränkande eller nedvärderande behandling (diskriminering, trakasserier eller något som riskerar att skada eller göra någon annan ledsen), varken i ord, skrift eller i handling.
 • Är alla former av alkohol, droger och tobak förbjudna.
 • Är vi rädda om vår skola och varandras arbetsmiljö! Vi använder ett vårdat språk och vi håller en hänsynsfull samtalsnivå.
 • Använder vi inte parfym, hårspray eller andra starkt luktande medel i våra lokaler eftersom det finns allergiker i skolan.
 • Äter vi inte godis/läsk/energidryck, och äter heller inte någonting som innehåller nötter.
 • Tar vi inte bilder på eller filmar andra utan att först ha fått deras medgivande.

Under lektionstid

 • Kommer vi i tid och har med oss rätt arbetsmaterial.
 • Lägger vi mobilerna i mobillådan, om lärare ej beslutar annat.
 • Tar vi av oss ytterkläderna. - Äter vi inte mat och dryck. Tuggummi är tillåtet under förutsättning att det inte stör lektionen.
 • Lämnar vi klassrummet i städat och prydligt skick – t ex skjuter vi in stolar efter oss och städar bänkarna.
 • Följer vi i övrigt skolans rutiner för lektionsstart.
 • I matsalen och i klassrummet tar vi av oss mössor/kepsar/huvudbonader.

 

Konsekvenstrappa

Om elev inte följer vår värdegrund och våra ordningsregler tillämpar vi följande konsekvenstrappa i enlighet med Skollagen (2010:800 Kap 5):

 1. Tillsägelse från personal. Vid upprepade tillsägelser under lektionstid visas elev ut från undervisningslokal (7 §).
 2. Om eleven gjort sig skyldig till en allvarligare förseelse, gör rektor en utredning. Samråd ska ske med elevens vårdnadshavare. Utifrån vad som framkommer av rektors utredning ska rektor tillse att eleven ändrar sitt beteende. Detta kan ske genom:

  a. Muntlig tillsägelse/varning.
  b. Skriftlig varning (11 §)
  c. Tillfällig omplacering (12 §)
  d. Tillfällig omplacering på annan skolenhet i högst fyra veckor (13 §)
  e. Avstängning (14 §)

 

Vid allvarligare fall har skolan skyldighet att meddela Socialtjänsten i enlighet med Socialtjänstlagen 14 kap 1 §. 

Uppdaterad: