Nationella prov

Provdatum för nationella proven i åk 6 Läsåret 2018/2019

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. 

Läsåret 2018/2019
ÄmneDelprovVeckaDatumTidsåtgång

svenska, svenska som andraspråk

A

45–50

5 nov - 14 dec 2018

60-80 min/helklass + 30 min/grupp om 3 elever

svenska, svenska som andraspråk

B1+C1

6

ti 5 feb 2019

80 + 70 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

svenska, svenska som andraspråk

B2+C2

6

to 7 feb 2019

80 + 60 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

A

45–50

5 nov - 14 dec 2018

cirka 15 min per elevpar (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

B

15

mån 8 apr 2019

70 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

+ 45 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

C

15

ons 10 apr 2019

45 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

matematik

A

45–50

5 nov - 14 dec 2018

cirka 30 min/grupp om 3-4 elever (exkl. 5-10 min för instruktioner)

matematik

B+C

19

mån 6 maj 2019

40-60 min (exkl. 5-10 min för instruktioner) + 60-80 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

matematik

D+E

19

ons 8 maj 2019

60-80 min (exkl. 5-10 min för instruktioner) + 40-60 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

* 5-10 min för instruktioner tillkommer

 

 

Provdatum för nationella proven i åk 9 läsåret 2018/2019

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. 

Läsåret 2018/2019
ÄmneDelprovVeckaDatumTidsåtgång

svenska, svenska som andraspråk

A

45–50

5 nov – 14 dec 2018

110 min/grupp om 4–5 elever, varav 30-60 min är förberedelsetid

svenska, svenska som andraspråk

B

11

ti 12 mars 2019

45-60 minuter + 140 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

svenska, svenska som andraspråk

C

11

to 14 mars 2019

200 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

biologi/ fysik/ kemi

A1+A2+A3

14

on 3 april 2019

75 min + rast + 45 min + rast + 30 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

biologi/ fysik/ kemi

B

från v. 11

icke tidsbunden

30 + 30 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

A

45–50

5 nov – 14 dec 2018

15-25 min per elevpar/grupp om tre (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

B

15

ti 9 april 2019

90 min (exkl. 5-10 min för instruktioner) + 50 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

C

15

to 11 april 2019

80 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

geografi/ historia/ religionskunskap/samhällskunskap

A

19

ti 7 maj 2019

120 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

geografi/ historia/ religionskunskap/samhällskunskap

B

19

to 9 maj 2019

120 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

matematik

A

45–50

5 nov – 14 dec 2018

cirka 30 min (varje grupp får den tid den behöver)

matematik

B+C

20

on 15 maj 2019

80 min

matematik

D

20

fr 17 maj 2019

100 min

* 5-10 min för instruktioner tillkommer

 

Uppdaterad: