Elevråd

Elevrådsstyrelse 2018 / 2019

Ordförande Tilda Wennergren
Vice ordförande Rasmus Fridlund
Vice sekreterare
Vice ekonomiansvarig
Erik Lantz
Erik Lantz
PR och E-bas Axel Söderström
Sekreterare Jesper Helmefors
Ekonomiansvarig Rasmus Loklint
Uppdaterad: