Ämnesfördjupning

Vill du lära dig mer än vad du hinner på vanliga lektioner? Eller behöver du mer tid till det som är svårt? Denna profil vänder sig både till dig som har ett speciellt intresse för exempelvis SO, svenska eller språk men också till dig som tycker att det är svårt och behöver lite hjälp på traven.

 

Vad gör vi på Allmän profil med ämnesfördjupning?
Du kommer att träna på att prata och skriva om olika ämnesområden. Dessutom kommer du att få hjälp med att läsa och förstå texter inom olika ämnen.Likaså kommer du att få möjlighet att arbeta med det som du gör på ordinarie lektioner men på ett annat sätt. Detta gör att du kommer att få möjlighet att fördjupa dina kunskaper samt att utveckla dina specialintressen.

Mål
• förbättra och utveckla de färdigheter och intressen som du redan har.
• få hjälp med det du tycker är svårt.
• få god kunskap om exempelvis PowerPoint så att du kan göra bra redovisningar.
• bli extra väl förberedd inför nationella proven i nian.
• få extra tid att fundera över gymnasie- och yrkesval
• lära dig att ta ansvar för dina studier och hur du löser en uppgift

Uppdaterad: