Ishockeyprofil

Gillar du ishockey? Vill du få hjälp att utvecklas tillsammans med dina kompisar? Som tur är har vi mycket nära till ishallen så det krävs inga långa resor för att få komma ut på isen! Du kommer att ha ett profilpass på 100 minuter i veckan.

Läroplan och kursplan för Björkvallsskolans ishockeyprofil
Läroplan
Grundläggande värden
Ishockeyn skall förmedla de värderingar som den övriga skolan vilar på.
- Att individerna fostras till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.
- Låta varje elev finna sin unika egenart och deltaga i laget genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.
- Utbildningen strävar efter att stimulera ett dialektiskt, kreativt, humoristiskt förhållningssätt till andra människor.
- Verksamheten syftar till att främja förståelsen för andra och förmågan till inlevelse.
- Utbildning uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper och färdigheter i ishockey.

Mål och riktlinjer
- Utbildning följer de riktlinjer för ishockey som Svenska Ishockeyförbundet beskriver i sina skrifter Ishockeyn vill och Ishockey- träning och spel.
- Eleverna får utbildning i ishockey inom de fyra områdena:
1.    Teknik och motoriskträning, där det även ingår viss materialkännedom om utrustningen.
2.    Taktik för individ och lag, där det även ingår spel i små enheter.
3.    Fysisk träning, av de fem fysisk grundegenskaperna.
4.    Mental/social träning, lagandans betydelse för framgång samt mentala faktorer för framgång.

Bedömning och betyg
Eleverna får vid utgången av åk 9 en skriftlig bedömning av utveckling gällande de tekniska, taktiska, fysiska, och de mentala kunskaperna och färdigheterna.

En gång per termin genomförs individuellt utvecklingssamtal med elev, förälder samt ansvarig lärare för hockeyklassen.

Idrottsläraren gör avstämning med ansvarig lärare för hockeyklass vid betygsättning av eleverna i ämnet idrott.

Uppdaterad: