Profilbyte

Elevens val – profilbyte till höstterminen 2018 (öppet 2017-11-13 kl 8.00 - 2017-11-24 kl 12:00)

Här kan du byta din nuvarande profil. Du kommer att välja två profiler om du inte skulle få en plats i ditt första val. 

Observera: Ditt andra val får inte vara samma profil som du vill välja som första val -  dock kan det vara din nuvarande profil. Alla frågor är obligatoriska. Var noga med att skriva in rätt uppgifter!

Ridsporten finns  i åk 6 och 7.

Ämnesfördjupning finns i åk 8 och 9.

Information om ditt byte kommer du att få från din mentor innan terminsslut.


Klick på rätt länk till din årskurs nedan och fyll i formuläret (Exempelformulär (PDF, 165 KB))

Profilbyte årskurs 6

Profilbyte årskurs 7 

Profilbyte årskurs 8 

Profilbyte årskurs 9 
 

6 maj 2017