Ridsportsprofil

 

RIDSPORT SOM ELEVENS VAL PÅ BJÖRKVALLSSKOLAN

Björkvallskolans alla elever har möjlighet att välja ridsporten inför läsåret 2016/17. Att välja profilen innebär att man väljer profilen för hela läsåret (dvs. inga byten under terminsskiftet).

 

Innehåll: Skolan samarbetar med Bälinge ryttarförening och profilen innebär undervisning i ridskolan varannan vecka (åk 6/7/8 160min, åk 9 120min). Undervisningen är uppdelat i teoripass och ridning samt i ordningsställande av häst. Om du vill kan du också kunna vara med på olika aktiviteter t.ex. som funktionär vid tävlingar och deltagande vid öppet hus. De aktiviteterna sker dock oftast på helger.

Nybörjare eller avancerad ryttare? Vid profilvalet behöver du ange om du är nybörjare eller avancerad ryttare. Ridlärare ansvarar för gruppindelningen.

Egen häst? Om du har egen häst och kan ordna transporten själv går det utmärkt att ha den på plats innan lektionspasset börjar.

Utrustning: Det finns utrustning som hjälmar och skyddsväst i viss omfattning för att låna vid lektionstillfällena. Övrig utrustning som skor, byxor, handskar måste ryttaren hålla med själv. Om du har egen utrustning ser vi gärna att du ta med den. Det finns också förvaringsmöjlighet i ridskolans lokaler.

Tider:          

Årskurs 6 (tre grupper): måndagar kl. 13.45–16.25, grupp 1 och 3 jämna veckor, grupp 2 udda veckor.  Buss 104 går från skolan 13:25.

Årskurs 7 (två grupper): tisdagar (udda och jämna veckor) kl. 13.45–16.25 . Buss 104 går från skolan13:25.

Årskurs 8 (en grupp): onsdagar varje vecka, vecka 34-40  kl. 15-17 samt torsdagar jämna veckor kl. 15-17. Buss 104 går från skolan båda dagar 14:45.

Årskurs 9 (en grupp): tisdagar udda veckor kl. 15-17. Buss 104 går från skolan14:45.

Att ta sig till ridskolan: Ridhallen ligger vid busstationen Pinbovägen öster om Skuttungeby. Buss 104 avgår från Björkvallsskolan och det tar bara 9 min att ta sig till ridskolan. Du kan använda ditt busskort för att komma till ridskolan. Om du inte ha ett busskort fixar skolan biljetter åt dig för ditresan. Prata med Pernilla på expeditionen om detta. Hemresan behöver du dock ordna och bekosta själv.

Försäkring: Skolans olycksfallsförsäkring täcker även ridsportsprofilen. Skolan behöver vårdnadshavares godkännande innan deltagandet.

Kontakt:       Björkvallsskolan: Franz Rau (bitr. rektor) franz.rau@uppsala.se

Bälinge ryttarförening: Jessica Svantesson jessica.svantesson@uppsala.se

& Malin Larsson.

 

Blankett för godkännande finner du här info_ridsport_2016_17 (2). (PDF, 279 KB)

Ditt barn har ansökt om byte till skolans ridsportsprofil.

För deltagande krävs vårdnadshavares godkännande.

Blanketten lämnas in till expeditionen så snart som möjligt, dock senast 26 augusti.

 

Härmed godkänner jag att mitt barn

 

……………………………………………………………….      Klass…………….

 

byter till ridsportsprofilen på Björkvallsskolan. Jag har tagit del av den allmänna informationen som finns på hemsidan och är införstådd med de villkoren som gäller kring ridsport som elevens val (se baksidan).

 

 

 

Datum:…………………………...

 

 

26 augusti 2016