Ridsportsprofil

 

RIDSPORT SOM ELEVENS VAL PÅ BJÖRKVALLSSKOLAN

Björkvallskolans alla elever har möjlighet att välja ridsporten inför läsåret 2018/19. Att välja profilen innebär att man väljer profilen för hela läsåret (dvs. inga byten under terminsskiftet).

 

 

Innehåll: Skolan samarbetar med Bälinge ryttarförening och profilen innebär undervisning i ridskolan varannan vecka. Undervisningen är uppdelat i teoripass och ridning samt i ordningsställande av häst. Om du vill kan du också kunna vara med på olika aktiviteter t.ex. som funktionär vid tävlingar och deltagande vid öppet hus. De aktiviteterna sker dock oftast på helger.

Nybörjare eller avancerad ryttare? Vid profilvalet behöver du ange om du är nybörjare eller avancerad ryttare. Ridlärare ansvarar för gruppindelningen.

Egen häst? Om du har egen häst och kan ordna transporten själv går det utmärkt att ha den på plats innan lektionspasset börjar.

Utrustning: Det finns utrustning som hjälmar och skyddsväst i viss omfattning för att låna vid lektionstillfällena. Övrig utrustning som skor, byxor, handskar måste ryttaren hålla med själv. Om du har egen utrustning ser vi gärna att du ta med den. Det finns också förvaringsmöjlighet i ridskolans lokaler.

 

 

Tider:          

Årskurs 6 (två grupper): torsdagar kl. 13.45–16.05, grupp 1 jämna veckor, grupp 2 udda veckor.  Buss 104 går från skolan 13:25.

Årskurs 7 (två grupper): måndagar kl. 13.45–16.05, grupp 1 jämna veckor, grupp 2 udda veckor.  Buss 104 går från skolan 13:25.

Att ta sig till ridskolan: Ridhallen ligger vid busstationen Pinbovägen öster om Skuttungeby. Buss 104avgår från Björkvallsskolan och det tar bara 9 min att ta sig till ridskolan. Du kan använda ditt busskort för att komma till ridskolan. Om du inte ha ett busskort fixar skolan biljetter åt dig. Prata med Pernilla på expeditionen om detta.

Försäkring: Skolans olycksfallsförsäkring täcker även ridsportsprofilen. Skolan behöver vårdnadshavares godkännande innan deltagandet.

Kontakt:       Björkvallsskolan: Bitr. rektor 018 – 727 78 69

Bälinge ryttarförening: Jessica Svantesson 070 394 07 60                                                                         jessica.svantesson@uppsala.se

& Malin Larsson.

Uppdaterad: