Uppsala ungdomsjour kommer på besök onsdag 8/9

Onsdag 8/9 kommer Uppsala ungdomsjour och besöker oss mellan 10:30 och 13:00. De kommer hålla till på skolgården, titta efter flagga och tält. 

De anordnar en tävling där det finns möjlighet att vinna biobiljetter.

 

Uppsala ungdomsjour samarbetar med skolor, fritidsgårdar och med polisen för att göra Uppsala tryggare för barn och ungdomar. 

https://vardochomsorg.uppsala.se/personligt-stod/socialt-stod/uppsalaungdomsjour/

6 september 2021