Skolpsykolog

Jag heter Elisabeth Lampinen och arbetar som skolpsykolog. Jag finns på Björkvallsskolan på onsdagar. Andra dagar kan jag nås på telefon och mail.

Som skolpsykolog ser jag till friskfaktorer och är lösningsfokuserad, verkar för att alla elever ska ses utifrån sina behov och förutsättningar. Att de möts i en skola som främjar trygghet, lärande och hälsa. Som psykolog i skolan är mitt huvudsakliga uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Jag deltar i det övergripande elevhälsoarbetet och i mitt arbete ingår bland annat konsultation och handledning till personal. Jag arbetar även med utredning och bedömning av elevers behov, samt kan ha samtal med elever och föräldrar.

Om du vill komma i kontakt med mig så ring tel:018-7278190 eller maila till elisabeth.lampinen@uppsala.se.

Uppdaterad: