Skolpsykolog

Jag heter Anders Mörlin och arbetar som skolpsykolog.


Som skolpsykolog verkar jag för att alla elever ska ses utifrån sina behov och förutsättningar. Att de möts i en skola som främjar trygghet, lärande och hälsa. Som psykolog i skolan är mitt huvudsakliga uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Jag deltar i det övergripande elevhälsoarbetet och i mitt arbete ingår bland annat konsultation och handledning till personal. Jag arbetar även med utredning och bedömning av elevers behov, samt kan ha samtal med elever och föräldrar.


Om du vill komma i kontakt med mig så ring tel: 018–7261455 eller maila till anders.morlin@uppsala.se

Uppdaterad: