Om Björkvallsskolan

Björkvallsskolan är en trivsam 6-9 skola nära naturen, belägen i Uppsala kommun, där målet är att alla elever ska lyckas. På vår skola känner sig eleverna trygga och får hjälp i skolarbetet av behöriga lärare. Eleverna möts av lärare som förväntar sig att eleverna når målen i alla ämnen och vi arbetar aktivt för att varje elev ska känna motivation till skolarbete och lust att lära. Här får du den breda grundutbildning som du behöver för att komma vidare när du söker till gymnasiet.

Vår verksamhet

Vi ser att det är viktigt med en lugn studiemiljö för att möjliggöra för eleverna att tillgodogöra sig kunskaper och förmågor. Här uppmuntras våra elever till rörelse och fysiska aktiviteter och de har rörelsepass samt idrott på schemat tre gånger i veckan. Vår elevhälsa består av specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog samt studie- och yrkesvägledare. Samtliga lektionssalar är utrustade med Active-boards eller projektor och eleverna i varje årskurs har tillgång till datorer.

Superschools

Björkvallsskolan deltar som Sveriges enda skola i den internationella idrottstävlingen Superschools. Här får uttagna elever möjlighet att resa utomlands, uppleva andra kulturer och kanske knyta kontakt med andra elever i Europa.

Skolans värdegrund

Björkvallsskolan jobbar vi aktivt med ett värdegrundsarbete som syftar till att skapa trygghet, ansvar och jämlikhet under elevernas hela skolgång och arbetet involverar såväl pedagoger som elevhälsan. På vår skola är alla elever välkomna!

 

1 av 8
Uppdaterad:

Andra sidor under: Om Björkvallsskolan