Om Björkvallsskolan

Björkvallsskolan är en trivsam 6-9 skola nära naturen belägen i Uppsala kommun där målet är att alla elever ska lyckas. På vår skola känner sig mer än nittio procent av eleverna trygga och de vet hur de ligger till i skolarbetet. Här får du den breda grundutbildning som du behöver för att komma vidare när du söker till gymnasiet.

På skolan erbjuder vi tre moderna språk och ett flertal intressanta profiler och inte minst förväntar sig våra lärare hela tiden att du når målen i alla ämnen. Samtliga lektionssalar är utrustad med Active-board eller projektor och eleverna ha tillgång till datorer i varje årskurs. Björkvallsskolan är Sveriges enda skola som deltar i den internationella idrottstävlingen Superschools. Här får du  möjlighet att resa utomlands, uppleva andra kulturer och kanske knyta kontakt med andra elever i Europa.

Tydliga ordningsregler (PDF, 451 KB) kompletterar vårt arbete och skapar förutsättningar så att du lär och utvecklas på bästa sätt.  Vi står för Harmoni och Kunskap - det är den bästa grunden för att varje elev ska lyckas.

Välkommen till Björkvallsskolan

Föregående Nästa
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
Uppdaterad: