Elevhälsa

Elevhälsoplan (PDF, 951 KB)

Skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling (PDF, 224 KB)

 

 

HBTQ

Uppsala kommun satsar på att öka kunskapen och kompetensen om hbtq-personers situation för att garantera likvärdig service till alla. 2017 startade kommunen egna hbtq-utbildningar – både grund- och diplomeringsutbildningar. I juni 2017 hbtq-diplomerades de första verksamheterna. Flera andra är redan hbtq-certifierade av RFSL.

Läs mer här

Uppdaterad: