Stöd till elever

Skolan erbjuder tjänsten Inläsningstjänst.  Elever som behöver kan därmed gratis komma åt läroböcker/skönlitteratur digitalt.
 
Uppdaterad: