Kontakt

Frånvaroanmälan
Om ditt barn är frånvarande från skolan ringer du till Skola24 på telefonnummer: 0771-413 600 och följer instruktionerna.
Ring före kl 08:00 så vet vi vid skoldagens början vilka elever som ska vara på plats.

Om eleven insjuknar under skoldagen ska eleven ta kontakt med skolsyster eller sin handledare. Om dessa inte finns tillgängliga ska eleven kontakta någon annan personal i sitt arbetslag. Frånvaroanmälan ska göras varje dag som eleven är sjuk.

Expedition
Pernilla Alm
Telefon: 018 – 727 78 80
Fax: 018 – 727 78 71
E-post: pernilla.alm@uppsala.se

Rektor
Patrik Lundh
Telefon: 018 – 727  78  81
E-post: patrik.lundh@uppsala.se

Biträdande rektor
Lotta Ponterius
Telefon: 072-58 35 523
E-post: lotta.ponterius@uppsala.se

Skolsköterska
Lisa Stålnacke Fejde
Telefon: 018-727 78 74
E-post: lisa.fejde@uppsala.se

Kurator
Johanna Hedlund
Telefon: 073-432 16 24
E-post:  Johanna.Hedlund@uppsala.se

Studie- och yrkesvägledning
Lisen Jörtsö
Telefon: 018 – 727 23 47
E-post:Lisen.jortso@uppsala.se

Vaktmästare
Börje Larsson
Telefon: 0733449655
E-post: borje.larsson@uppsala.se

Uppdaterad: