Kontakt

Frånvaroanmälan
Om ditt barn är frånvarande från skolan ringer du till Skola24 på telefonnummer: 0771-413 600 och följer instruktionerna.
Ring före kl 08:00 så vet vi vid skoldagens början vilka elever som ska vara på plats.

Om eleven insjuknar under skoldagen ska eleven ta kontakt med skolsyster eller sin handledare. Om dessa inte finns tillgängliga ska eleven kontakta någon annan personal i sitt arbetslag. Frånvaroanmälan ska göras varje dag som eleven är sjuk.

 

Rektor
Johan Thalin
Telefon: 018 – 727  78  81
E-post: johan.thalin@uppsala.se

Biträdande rektor
Helena Gillsberg
Telefon: 018 727 75 50
Helena.gillsberg@uppsala.se

Expedition
Pernilla Alm
Telefon: 018 – 727 78 80
Fax: 018 – 727 78 71
E-post: pernilla.alm@uppsala.se

Skolsköterska
Jana Romin
Telefon: 018-727 78 74
Epost: jana.romin@uppsala.se

Kurator
Karin Lindesjöö
Telefon: 073-432 16 24
E-post:  karin.lindesjoo@uppsala.se

Skolpsykolog
Anders Mörlin
Telefon: 018 – 726 14 55
Epost: anders.morlin@uppsala.se

Specialpedagog
Kristina Söderman
Telefon: 018-7279816
Epost: kristina.soderman@uppsala.se

Studie- och yrkesvägledare
Gabriella Henriksson
Telefon: 018-727 20 17
Epost: Gabriella.Henriksson@uppsala.se

Vaktmästare
Börje Larsson
Telefon: 0733449655
E-post: borje.larsson@uppsala.se

Uppdaterad:

Andra sidor under: Kontakt