Skolsköterska

Jag heter Jana Romin och är skolsköterska på Björkvallskolan.
Mina arbetsdagar på skolan är Måndag - Torsdag
telefonnummer 018- 7277874
E-post jana.romin@uppsala.se

Öppen mottagning
Jag utför enklare sjukvårdsinsatser, och det går bra att bara komma förbi utan att boka tid.
Vid behov hänvisar jag vidare till sjukvården.
Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör sig om barn och ungas hälsa.
Min främsta uppgift är hälsobesök och vaccinationer, vilket gör att det ibland kan vara svårt att nå mig, men det går alltid bra att kontakta mig via e-post.

Hälsobesök
Jag arbetar främst förebyggande och hälsobefrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan.

Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt första året på gymnasiet. (se basprogram).

Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram. Läs mer om vaccinationer på http://www.uppsala.se/elevhalsa

Skolläkare

Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan för skolrelaterade problem.
Skolläkaren hos oss heter Louise Diös

Allergi
Det finns elever på skolan som har kraftig nöt- och jordnötsallergi. Därför är det helt förbjudet att ta med nötter och jordnötter till skolan. Det finns barn som kan reagera svårt med en allergisk chock om man tex öppnar en jordnötspåse. Tänk på att viss choklad kan innehålla nötter och jordnötter tex Snickers.

Informationsblad kring nöttallergi (PDF, 79 KB)

Vi har många på skolan som är känsliga för starka dofter, och vi har därför beslutat att vi skall vara en parfymfri skola.

Samarbetspartners utanför skolan
Ungdomshälsan 018 – 611 57 40
Sjukvårdsupplysningen 1177
Akademiska sjukhuset 018 – 611 00 00
Uppsala barnspecialistmottagning 018 – 611 03 20
BUP Svartbäcken 018 – 611 74 42
Socialjänstens Råd och Stödversamhet 018 -727 16 42

Nyttiga länkar:
Hälsa
Sömnhjälpen
Snorkel
Sjukrådgivningen
RFSU

Tobak
Tobaksfakta
A non smoking generation

Droger
Drugsmart

Uppdaterad: