Busstidtabell

Till Björkvallsskolan (tidig skolstart)
Linje 100/14 07.10 Uppsala C – Lövstalöt – 07.41 Björkvallsskolan (Ramsjövägen)

Linje 103/3 07.00 Husby – 07.10 Risby – Viksta - Meshattebo – Sommaränge – 07.25 Kambo – Tallkrogen – Gås Anders väg – 07.35 Björklinge skola (- Uppsala)

Linje 104/7 07.00 Danviksgården – 07.05 Vadbron – 07.10 Villsåker - 07.15 Brunnby åkeriet (elever till Björkvallsskolan byter till linje 160)

Linje 104/2 06.55 Uppsala – 07.15 Bälinge centrum – Södra Krycklinge - 07.25 Skuttungeby – 07.30 Skuttunge skola – Örke - 07.41 Björkvallsskolan (Ramsjövägen)

Linje 160/1 06.50 Ladubo vägskäl – 07.00 Nolmyra affär – Långåker – 07.11 Brunnby åkeriet – Björkvallsskolan (Ramsjövägen) – 07.25 Björklinge skola

Linje 161/1 06.50 Bolanda - Nyslätt – 07.00 Norrvissjö – Getskinnet – 07.06 Torkelsbo vägskäl – Läby – 07.20 Ramsjö backe – Björkvallsskolan (Ramsjövägen) – 07.30 Björklinge skola

Linje 162/1 07.00 Viksta Vallby Östra – 07.05 Fantebo – Krokstugan - Kilarna – 07.15 Viksta – Vansta – 07.20 Fasma – Vrethusen – 07.30 Sätuna – Långsjögränd – 07.40 Björklinge skola

Linje 163/1 06.50 Högsta macken- Högsta Gård 06:53 – Nylunda vägskäl – 07.06 Solvallen - 07.11 Spångarängen ‐ 07.14 Sandbro vägskäl – Gränbytä – Drälinge – Lund – Åby ‐ inre vägen – Gränby – väg 600 – 07.31 Björklinge skola

 

Till Björkvallsskolan (sen skolstart)
Linje 100/22 08.15 Uppsala C – Lövstalöt – 08.41 Björkvallsskolan (Ramsjövägen)

Linje 103/5 08.00 Husby – 08.10 Risby – Viksta - Kilarna – Viksta – Meshattebo – Sommaränge - 08.32 Kambo – Tallkrogen - 08.45 Björkvallsskolan (entrén) – Gås Anders väg – 08.48 Björklinge skola (- Uppsala)

Linje 104/9 08.10 Danviksgården – 08.15 Vadbron – Villsåker - 08.25 Brunnby åkeriet – 08.30 Björkvallsskolan (Ramsjövägen)

Linje 104/4 08.20 Forkarby vägskäl - 08.23 Bälinge centrum – Södra Krycklinge – 08.33 Skuttunge by – Örke – 08.41 Björkvallsskolan (Ramsjövägen)

Linje 160/3 08.05 Gråmyren – 08.10 Nolmyra affär – Långåker - 08.25 Brunnbykorset – 08.30 Björkvallsskolan (Ramsjövägen)

Linje 161/3 08.15 Nyslätt – Götbrunna – 08.20 Norrvissjö – 08.26 Torkelsbo vägskäl – Läby - 08.40 Björkvallsskolan (Ramsjövägen)

Linje 163/3 08.33 Sandbro vägskäl (väg 600) – stannar på hållplatser längs väg 600 - Drälinge - Högsta – stannar på hållplatser längs väg 600 – 08.55 Björkvallsskolan

 

Från Björkvallsskolan (tidigt skolslut)
Linje 100/53 14.48 Björkvallsskolan (Ramsjövägen)– Lövstalöt – Uppsala

Linje 103/8 Mot Viksta:
15.00 Björkvallsskolan (entrén) - 15.03 Björklinge skola – Sandbrohöjden – Tallkrogen - Kambo – Sommaränge – Meshattebo - Viksta – Åby – Risby

Linje 103/13 Mot Uppsala:
15.00 Björkvallsskolan (entrén) – 15:03 Björklinge skola – Spångarängen – Juvansbo ‐ Sandbko – Solvallen

Linje 104/19 Mot Uppsala:
15.00 Björkvallsskolan (Ramsjövägen) – Örke – Skuttungeby – Bälinge – Ulva – Uppsala

Linje 104/16 Mot Brunnby/Vadbron:
14.58 Björkvallsskolan (Ramsjövägen) – Brunnbykorset – Villsåker - Vadbron – Danviksgården

Linje 160/4 15.10 Björkvallsskolan (entrén)– Brunnbykorset – Långåker - Nolmyra – Gråmyren

Linje 161/4 15.03 Björkvallsskolan (entrén) – Närlinge (grustaget) – Läby – Karlsboda - Getskinnet – Norrvissjö – Nyslätt – Bolanda – Läby norra

Linje 162/4 15.00 Björklinge skola – hpl. Nävervägen (på väg 600) – skolhpl. Genvägen (mitt på Genvägen) – Sätuna – Vrethusen ‐ Fasma – Vansta ‐ Viksta – Kilarna – Krokstugan – Fantebo – Myrby

Linje 163/4 15.05 Björkvallskolan (entrén) - Björklinge skola – Spångarängen – Sandbro vägskäl (väg 600) - Gränby – inre vägen – Åby - Lund – Drälinge – väg 600 – Sandbro vägskäl (väg 600) – Högsta

 

Från Björkvallsskolan (sent skolslut)
Linje 100/61 16.07 Björkvallsskolan (Ramsjövägen) – Lövstalöt – Uppsala

Linje 103/10 16.15 Björkvallsskolan (entrén) – Sandbrohöjden - Tallkrogen - Kambo – Sommaränge – Meshattebo - Viksta – Kilarna - Åby – Risby

Linje 104/21 Mot Uppsala:
16.10 Björkvallsskolan (Ramsjövägen) – Örke – Skuttungeby – Bälinge – Ulva – Uppsala

Linje 104/20 Mot Brunnby/Vadbron:
16.30 Björkvallsskolan (Ramsjövägen) – Brunnbykorset – Villsåker - Vadbron – Danviksgården

Linje 160/6 16.05 Björkvallsskolan (entrén) – Brunnbykorset – Nolmyra – Gråmyren

Linje 161/6 16.00 Björkvallsskolan (entrén) – Läby – Karlsboda – Norrvissjö – Nyslätt – Bolanda – Läby norra

Linje 163/6 Måndag och tisdag 16.00 Björkvallskolan (entrén) - Spångarängen – Gränby – Lund – Drälinge – Rostalund – Gränbytä – Gränby (E4 Björklinge)

Linje 163/6 Onsdag, torsdag och fredag 16.00 Björkvallskolan (entrén) - Spångarängen – Gränby – Lund – Drälinge – Gränbytä – Gränby (E4 Björklinge)

 

Från skolan (gymnasietur)
Linje 160/8 17.05 Björkvallsskolan – Brunnbykorset – Nolmyra

 

Uppdaterad: