Skola 24

Björkvallsskolan har ställt om rutiner för frånvarorapportering.

Det innebär att det skickas i nuläget ett meddelande automatiskt vid sen ankomst, för tidig avvikelse, oanmäld frånvaro och frånvaroanmälan per telefon. Ett sms meddelande innehåller dock inte någon detaljerad information kring frånvarotid, anledningen, ämne och lärare! Denna information hittar du när du loggar in i skola24.rapporteringssystem Skola24 kommer i första hand skicka ett sms till dig som vårdnadshavare fr.o.m. terminstart VT15 om ditt barn har varit frånvarande från en lektion. I andra hand väljer systemet att skicka frånvaromeddelandet per e-post.

Om du har övriga frågor kring ditt barns frånvaro kontaktar du mentorn eller skolan.

Länk till blankett för registrering  (PDF, 118 KB)

Länk till skola24

Uppdaterad: