Förslag till långsiktig plan för lokaler till förskolor och skolor

Förslag till den strategiska lokalförsörjningsplanen för de pedagogiska lokalerna för åren 2016–2020 finns på  www.uppsala.se/lokalforsorjning. Planen innehåller förslag på nybyggande, ombyggnad, renovering och avveckling av lokaler för förskolor och skolor.
 
Synpunkter
Den 30 mars fattar utbildningsnämnden beslut om planen. Alla synpunkter som handlar om förslagen i den strategiska lokalförsörjningsplanen hänvisas till:utbildningsforvaltningen@uppsala.se.
 

 

1 mars 2016