Beslut om att ta bort profiler inför läsåret 2019/20

Hej!

I somras presenterade regeringen sitt beslut att från och med läsåret 2019/20 utöka antalet undervisningstimmar i matematik samt idrott och hälsa med 105 respektive 100 timmar på högstadiet. Utökningen i med sammanlagt 205 timmar ska enligt regeringsbeslutet tas från elevens val.

Bakgrunden till beslutet ligger i att regeringen bedömer att stärkta kunskaper i matematik förbättrar elevernas chanser att klara högre utbildningar, samt att regeringen ser grundläggande kunskaper i matematik som avgörande för framtida kompetensförsörjning i Sverige. Utökningen motsvarar en timme i veckan i årskurserna 7-9.

Vad gäller utökningen i antalet timmar i idrott och hälsa hänvisar regeringen till de positiva kopplingar som finns mellan fysisk aktivitet och prestationer i skolan, och menar också att mer rörelse under skoldagen kan vara en nyckel för att skapa förutsättningar för alla elever att utvecklas enligt utbildningens mål. Utökningen i idrott och hälsa läggs i årskurserna 6-9.

Ni kan läsa mer om regeringsbeslutet här:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/07/nu-far-eleverna-mer-undervisningstid-i-matematik-och-i-idrott-och-halsa/

 

Rektorerna och områdescheferna i grundskolan i Uppsala kommun har under hösten diskuterat olika möjligheter att behålla skolornas profiler även från och med nästa år.

En möjlighet skulle vara att utöka det totala antalet timmar med motsvarande timmar som regeringen tog bort från elevens val, alltså totalt 205 timmar under årskurserna 6-9. Skolan skulle dock inte få finansiering för denna utökning, och kostnaderna för profilerna skulle innebära nedskärningar i skolans övriga verksamhet. Detta alternativ är därför inte aktuellt för Björkvallsskolan.

En annan möjlighet skulle vara att skära ned på ämnestiden på andra ämnen utom idrott och hälsa, matematik, svenska och engelska. Detta alternativ är inte heller aktuellt för Björkvallsskolan, eftersom samtliga ämnen har behov av sina tilldelade timmar enligt läroplanen.

 

Jag har med anledning av ovanstående beslutat att vi inte kommer att ha kvar Björkvallskolans profiler från och med läsåret 2019/20. Såväl jag själv som skolans personal beklagar att det inte har varit möjligt för oss att behålla profilerna.

 

Hör gärna av er till mig om ni har frågor eller funderingar kring detta.

Vänliga hälsningar
Patrik Lundh
Rektor

6 december 2018