Dags att ansöka om skolskjuts

Vi på Antagning Skolskjuts vill påminna om att det nu börjar bli dags för vårdnadshavare att söka ev skolkort/skoltaxi utifrån eventuella särskilda skäl såsom tex Växelvis boende, Funktionshinder eller särskilt svår trafiksituation. 

Ansökan ska vara Antagningsenheten tillhanda senast 31 Mars 2017. Läs här för utförlig information! (PDF, 51 KB)


.
24 januari 2017