Dags för vårterminens utvecklingssamtal

Onsdagen den 15 feb från kl. 08.00 till 16.40 kommer vi att hålla de flesta av våra utvecklingssamtal på skolan. En del samtal kommer att förläggas på torsdag eftermiddag (16.2.)  eller annan tid.

Under dagen kommer alla elever att få hemstudier med uppgift från ordinarie ämnen. Ej inlämnad uppgift från dagen innebär frånvaro från den lektionen. 

Bussar går som vanligt, lunch för de elever som önskar detta.Tillsyn och möjlighet att bedriva hemstudierna på skolan under dagen finns.

Med vänlig hälsning

Skolledningen

13 februari 2017