Digitala utvecklingssamtal

Med anledning av Covid-19 har Björkvallsskolan genomfört digitala utvecklingssamtal, samt ett digitalt föräldramöte riktat till vårdnadshavare i årskurs 6. Utvärderingarna visar att den digitala formen underlättar för många vårdnadshavare som annars har svårt att komma ifrån sina arbeten/andra aktiviteter dagtid. Vi överväger därför att erbjuda vårdnadshavare till barn i de äldre årskurserna digitala utvecklingssamtal även efter när Coronakrisen är över.

28 september 2020