Fysisk variation i klassrum

Här kan ni läsa om den satsning vi gjort kring tillgänglig lärmiljö på Björkvallsskolan

https://pedagog.uppsala.se/pedagoger-bloggar/tillgangligt-larande/fysisk-variation-i-klassrum-bjorkvallsskolan/

31 augusti 2021