Idrott och hälsa - åk9 på hal is

Eleverna i åk9 har haft friluftsdag/isdag i Hammarskog. Här kan du se bilder på duktiga, glada och modiga elever! 

Enligt Skolverket gäller följande:

Idrott och hälsa - Centralt innehåll  "Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen."

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 "Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider." 

5 februari 2017