Information från rektor

Här finns viktig information inför sommaren och skolstarten.

Klinka på länken för att öppna informationsbrevet: Infobrev från rektor Lisbeth Beckmann (PDF) (PDF, 85 KB)

7 juli 2016