Mobiltelefonfri skola

Från och med höstterminen 2020 kommer undervisningen på Björkvallsskolan att vara mobiltelefonfri. Det innebär att elever som medför mobiltelefon till skolan lämnar ifrån sig dem i samband med att skoldagen börjar, och lämnar ifrån sig dem efter skoldagens slut. Med detta vill vi ge utrymme för eleverna att fokusera mer på skolarbete samt främja social interaktion och lek/rörelse på skoltid.

20 september 2020