Nationella prov

Datumen för muntligt nationella proven är följande:

 

Åk6

  • V. 46: svenska - onsdag + fredag
  • V. 48: Matte - måndag + tisdag
  • V. 48: Engelska - torsdag + fredag

 

Åk9

  • V. 47: Svenska - onsdag + torsdag
  • V. 49: Matte - måndag + tisdag
  • V. 49: Engelska - torsdag + fredag
7 november 2022