Pedagogiska auskultationer

Under läsåret 2020/21 kommer lärarna att genomföra didaktiska auskultationer/besök hos varandra, med utgångpunkt i den fortbildning som lärarna samtidigt får i följande teman: ledarskap i klassrummet, motivation/mindset och bedömning för lärande.

15 oktober 2020