PRAO åk8, vårterminen 18

Praovecka, vecka 17, 23 – 27 april

Alla elever i åk8 ska söka sig en praktikplats för följande dagar:
Måndag 23 april – fredag 27 april 2018.

Vårdnadshavare och praktikplatsen ska ta del av följande underlag:

  1. Underlag för riskbedömning (PDF, 178 KB) 
  2. Checklista (PDF, 273 KB)

 Checklista (Ifylls av arbetsgivare och lämnas till skolan/ skickas till (Lisen.Jortso@uppsala.se) senast fredag den 13 april).

 

 

Förutsättning för PRAO är att underlag för riskbedömningen lämnas in i rätt tid.

28 februari 2018