Profilbyte v. 19

Alla elever har möjlighet att önska byta profil. Följ denna länk för information gällande profilbyte!

OBS!

Alla som har ämnesfördjupning i nuv. åk 6 MÅSTE välja en annan profil då profilen inte längre finns  i åk 6 och 7.

Ridsporten finns bara kvar i åk 6 och 7, dvs alla i nuv. åk 8 som har ridsport MÅSTE välja annan profil.

 


6 maj 2017