Skolinspektionens skolenkät för dig som är vårdnadshavare.

Du som är vårdnadshavare på Björkvallsskolan. 

Här kommer inloggningsuppgifter för att delta i skolinspektionens skolenkät. Besvara den senast den 21 oktober 2016.

Genom att svara på enkäten ger du Skolinspektionen viktig information om din skola. De använder svaren i arbetet med att granska alla landets skolor. Svaren används också på webbplatsen. 

Ingen kommer kunna se hur du har svarat på frågorna. Skolinspektionen redovisar bara svaren i sammanställd form. Inga svar kommer lämnas ut så att enskilda svarspersoner kan ta skada.

Svara en gång för varje barn som du har på skolan. Inloggningskoden fick du via epost. Annars kontakta skolan. 

Här kan du svara på Skolenkäten:

https://svara.cma.nu/skolinspektionen/vh/  

Allmän information om skolenkäten:

 https://www.skolinspektionen.se/skolenkaten

Frågor och svar:

https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Regelbunden-tillsyn/Planering-och-genomforande/Enkater-infor-skolbesok/fragor-och-svar1/

 

6 oktober 2016