Snorkels föräldrakurs VT 17

Vi erbjuder en kostnadsfri föräldrakurs om viktiga strategier vid oro/nedstämdhet. Kursen anordnas av Uppsala kommun: Gamla Uppsalas familjeenhet i samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin: Snorkel. 

Föreläsningar och gruppövningar sju måndagar under våren.

Läs här för ytterligare information! (PDF, 207 KB)

29 december 2016