Ungdomsjouren på besök

Ungdomsjouren har varit på besök i årskurs 6. De har arbetat med värderingsövningar kopplat till sociala medier, grupptryck och kränkningar. Vill ni läsa mer kring ungdomsjourens arbete kan ni besöka deras hemsida.

Uppsala ungdomsjours hemsida

16 december 2021