Utrymningsövning

Måndagen den femte oktober genomfördes en utrymningsövning för hela skolan. Övningen är en del av vårt systematiska brandskyddsarbete, och genomförs årligen. Vi genomför också en skyddsrond, där våra utrymningsvägar, våra släckare och brandfiltar samt våra röksensorer kontrolleras. Vi har också årligen återkommande besök från räddningstjänsten i åk 7, där eleverna informeras om riskerna med brand. 

7 oktober 2020