Välkommen till informationskväll och Öppet Hus!

Varmt välkommen till informationskväll och Öppet Hus på Björkvallsskolan onsdagen den 18 januari, kl 18.00-19.30

Vi träffas i matsalen för information från skolledningen och för presentation av nuvarande lärare i åk9 och av EHT (elevhälsoteamet).

Direkt i anslutning till informationen har vi Öppet Hus på skolan och du har möjlighet att bekanta dig med skolans verksamhet, personal och lokaler. Du har även möjlighet att träffa och ställa frågor till elever, lärare och annan personal samt delta i olika aktiviteter (infoblad publiceras mån 16/1) 

Läs gärna mer om vår skola här!

9 januari 2017