Föräldramöte i åk6 måndagen 29 augusti

Välkomna till föräldramöte för åk 6 måndagen den 29 augusti 2016!
Kl 18.00 samlas vi alla i matsalen för en gemensam information från skolledning, elevhälsoteam samt för presentation av lärare. Därefter delar vi upp oss klassvis.
24 augusti 2016