Viktig information gällande skolstarten

Första skoldagen onsdagen 17 augusti börjar alla elever kl 8.00 och slutar kl 13.00! Bussar går hem ca 13.30.

Torsdagens tider

Åk 6 kl 09.00-13.00. Se "Brev till åk6" för ytterligare information om dagen!

Åk 7-8-9 kl 08.00 – 09.45 har eleverna mentorstid och därefter undervisning enligt schema.

Än en gång önskar vi er alla varmt välkomna till det nya läsåret!

15 augusti 2016