Vimmeldagen

Vår traditionella Vimmeldag äger rum igen på fredag. Skolans elevråd och kamratstödjare står för planering av dagen. Temat är film (obs. inga vapen/liknande föremål på skolan tillåtet!)

Med tanke på ordinarie schema har vi reviderat tiderna och det är detta program som gäller (se pdf). Eleverna börjar kl 08.00 och slutar kl 12.40. Skolbussar går från Björklinge skola kl 13.30. Välj i möjligaste mån ordinarie linjetrafik.

Schema (PDF, 11 KB)

 

 

15 december 2015